امروز شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ۰۸:۴۶
  • روی پوشان قزوین بنر 2

  • روی پوشان قزوین بنر 1

Loading
لوله مانیسمان  گالوانیزه بالای "6- رده40

لوله مانیسمان گالوانیزه بالای "6- رده40

شستشوی گرم ولاک بری کامل لوله های مانیسمان و سپس تولیدبا کیفیت فیلم آلیاژی را تضمین می نماید.مصرف عمده لوله های گالوانیزه مانیسمان در شبکه آبرسانی سیستم اطفا حریق و آتش نشانی،سیستم آب در گردش و مصارف صنعتی می باشد.لوله های مانیسمان با سایز  بالای  "6 رده 40 در این شرکت گالوانیزه می گردد.


Iran Iran
صنایع لوله های گالوانیزه روی پوشان قزوین
لوله مانیسمان گالوانیزه بالای "6 -رده40
۹۶
لوله مانیسمان  گالوانیزه بالای "6 -رده40
موردی یافت نشد.