امروز شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ۰۹:۰۶
  • روی پوشان قزوین بنر 2

  • روی پوشان قزوین بنر 1

Loading
لوله آب گالوانیزه"5 ضخامت 5 میلیمتر

لوله آب گالوانیزه"5 ضخامت 5 میلیمتر

 گالوانیزه گرم لوله آب از سایز "1/2 الی "6 بصورت تمام اتوماتیک و از "6 به بالا بصورت نیمه اتوماتیک و بر اساس استاندارد DIN 2440 کنترل و تولید می گردد.


Iran Iran
صنایع لوله های گالوانیزه روی پوشان قزوین
لوله آب گالوانیزه"5 ضخامت 5 میلیمتر
۲۱۴
لوله آب گالوانیزه"5 ضخامت 5 میلیمتر به وزن تقریبی 103.1 کیلوگرم
موردی یافت نشد.